2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
skola210
Príplatok za riadenie

Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím o odpoveď na tieto otázky:

Sme malotriedna škola s právnou subjektivitou a organizačnými zložkami základná škola, materská škola, školská jedáleň, školský klub.

Musí byť v organizačnej štruktúre určený zástupca, ktorý zastupuje štatutára v čase jeho neprítomnosti?
Ak áno, má tento zástupca nárok na príplatok stále alebo iba v čase neprítomnosti riaditeľa? V akej výške?

Ak nie, tak si ho môžeme určiť poverením na ten čas, keď predpokladáme neprítomnosť štatutára? Aký minimálny čas musí byť štatutár neprítomný? Predpokladám, že na dva - tri dni si nemusíme určovať zástupcu.

Máme zástupkyňu pre organizačnú zložku materská škola. Riadi jednu učiteľku MŠ. Prosím Vás, do akého stupňa riadenia ju máme zaradiť podľa prílohy č. 6?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za riadenie

Za organizačnú štruktúru je zodpovedný riaditeľ školy. Keďže ste málotriedna ZŠ, dovolím si predpokladať, že nemáte pre každú organizačnú zložku pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou. Stanoviť jedného zástupcu, ktorý zastupuje štatutárny orgán by bolo vhodné. Takto stanovený zástupca zastupuje riaditeľa počas jeho neprítomnosti krátkodobej aj prípadnej dlhodobej a má tiež určité kompetencie okrem zastupovania. Patrí mu príplatok za riadenie a jeho základný úväzok sa určuje podľa nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. Stanoviť zástupcu na 2 - 3 dni sa nerealizuje. Zástupkyni pre materskú školu určíte príplatok za riadenie podľa II.b. stupňa riadenia.