1 príspevok / 0 nový
Sarah5
Príplatok za profesionálny rozvoj

Dobrý deň pani Pavlíková. Prosím o pomoc a radu.
Som učiteľka na prvom stupni. Mám prvú atestáciu plus 60 kreditov.
Kredity sú mi vyplácané, no mám otázku.
Od 1.septembra 2020 budem pracovat u staronového zamestnávateľa, u ktorého som pracovala od septembra 2012 do 10.03.2019.
Potom som prestupila do inej školy, kde mi kredity boli taktiež uznané a vyplácané.
Keďže idem k staronovému zamestnávateľovi a samozrejme na všetky školenia čo som absolvovala mi dal povolenie a súhlas k ich absolvovaniu je v súlade so zákonom, že mi daný príplatok za profesionálny rozvoj prizná v plnom rozsahu?
Čiže vo výške príplatku 12%?
A vyplácať mi ho môže do roku 2026?
Bez ohľadu na to kedy boli školenia ukončené?
A zmluvu mám od 1.9.2020 alebo je lepšie ak mi dá zmluvu od 26.9.2020? Ide mi o to, aby mi boli uznané kredity vo výške 12%.

§ 32g

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.

Čiže na základe tohto zákona mi môže vyplácať príplatok za profesionálny rozvoj( kredity) ?

Ďakujem za vašu odpoveď :-D