2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zu.vo
príplatok za profesijny rozvoj za vykonanie rigoróznej skúšky

Dobrý deň,

učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov na SŠ má druhý stupeň VŠ - odbor učiteľstvo akademických predmetov (ukončené v roku v 2010) a v roku 2016 získala 1.atestáciu a odvtedy je zaradená v platovej triede 8 ako učiteľ s 1.atestáciou. V apríli 2024 vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. Žiada o príplatok za profesijný rozvoj za vykonanie rig.skúšky. Má na príplatok nárok? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
príplatok za profesijny rozvoj za vykonanie rigoróznej skúšky

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj za vykonanie rigoróznej skúšky pedagogickému zamestnancovi podľa 14e zákona č. 553/2003 Z. .z. nepatrí. V uvedenom § sú presne vymenované vzdelávania, za ktoré uvedený príplatok patrí.