1 príspevok / 0 nový
silka
prierezové témy dotazník

Obraciam sa na učiteľky MŠ s prosbou o vyplnenie dotazníka.Dotazník je anonymný,bude použitý v empirickej časti rigoróznej práci. Ďakujem všetkým za obetovaný čas a ochotu pomôcť.

http://www.survio.com/survey/d/G9Y5R5S9Q9A2R8L9B