2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
učiteľka78
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť

Dobrý deň p. Pavlíková, pracujem ako učiteľka ( 73%) a vychovávateľka (27%) v škole, kde mám 2 zmluvy. Je v súlade so zákonom, ak pracujem plný pracovný čas , tj. 7,5 hodiny na pracovisku so žiakmi? Zriaďovateľ tvrdí, že je to v poriadku a má to prekonzultované s Ing. Kukučkom. Napriek tomu, že Ing. Kukučka je kapacita, stále apelujem na to, že zákon udáva presné úväzky učiteľov a vychovávateľov a rozhodne mi nevychádza, že by som mala byť so žiakmi celú moju pracovnú dobu.
Ešte sa chcem spýtať, či pod nepriamu výchovno-vzdelávaciu činnosť patria dozory a sprevádzanie žiakov mimo areál školy. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Priama výchovno-vzdelávacia činnosť

Organizácia práce a pracovného času je plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý to má podrobne upravené v pracovnom poriadku. Prax na Slovensku ukázala, že nie je jednotný postup. Niektorí zamestnávatelia umožňujú pedagogickým zamestnancom odučiť svoj základný úväzok, a ostatné činnosti spojné s výchovno-vzdelávacím procesom vykonávať mimo pracoviska, iní určujú, aby zamestnanec bol v práci denne 7,50 hod. Bolo to potrebné registrovať a zaujať k tomu stanovisko pri schvaľovaní pracovného poriadku. Ani pán Kukučka ani ja a ani zamestnanec ministerstva školstva by nemali do toho zasahovať.