Vyvrcholili oslavy najstaršej hudobnej školy na Slovensku

11.11.2009
Prevádzka školy

Slávnostným koncertom žiakov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave dnes vyvrcholili oslavy Prvej hudobnej školy pre Slovensko, ktorá vznikla presne pred 90 rokmi. Teraz sa volá Základná umelecká škola (ZUŠ) Miloša Ruppeldta, podľa jej zakladateľa a prvého správcu.

"Umenie je dôležité najmä v súčasnosti, keď narastá vulgarizmus a hrubosť. Táto škola pomáha mladým rozumieť hudbe a tým zjemniť spoločnosť," v úvodnom príhovore pripomenul dôležitosť ZUŠ predseda jej školskej rady Ondrej Prostredník. Nasledoval krst cédečka ZUŠ a už nič nebránilo koncertu, na ktorom sa zúčastnili vzácni hostia i zástupcovia o desať rokov mladšej partnerskej ZUŠ Jozefa Rosinského z Nitry.

Koncert v preplnenej sále začal komorný orchester ZUŠ oficiálnou zvučkou školy, ktorá odznela aj pred 90 rokmi. Potom sa v ďalších 15 skladbách od slovenských a svetových autorov striedali žiaci hrajúci na violončelo, klavíri, zobcovej a priečnej flaute, husliach, saxofóne a iných nástrojoch. Časť z Mozartovho diela Figarova svadba zaspievali Petra Olejníková s Máriou Mäsiarovou a Schumannovho diela Orech Martin Hutta.

Jubilujúca škola oslavovala svoje vzácne výročie od marca rôznymi podujatiami. Najviac bolo koncertov pod názvom Umenie nás spája, ktoré sa uskutočnili v Pálfiho, Primaciálnom a Mirbachovom paláci, Klariskách, Slovenskom rozhlase i koncertnej sále ZUŠ. Význam a dôležitosť tejto školy zhodnotila slávnostná konferencia a nádvorie školy na Panenskej ulici č. 11 od 2. októbra skrášľuje národná kultúrna pamiatka - zrekonštruovaná mramorová socha sediacej opernej speváčky Oľgy Trebitschovej v životnej veľkosti od sochára Alojza Rigeleho.

Nad oslavami mal záštitu bratislavský primátor Andrej Ďurkovský, podľa ktorého má ZUŠ pre hlavné mesto hlboký a dôležitý význam vo výchove mladých ľudí. Okrem toho, že v nej dostanú hudobné vzdelanie, získavajú spoločenskú výchovu aj vzťah k mestu.

Okrem tvorcu myšlienky profesora hudobnej a dramatickej akadémie Miloša Ruppeldta k ďalším členom prípravného výboru najstaršej hudobnej školy patrili významné osobnosti kultúrno–spoločenského života Mikuláš Schneider – Trnavský, Alojz Kolísek a Anula Zochová. Slávnostne ju otvoril 6. novembra 1919 spevácky zbor spolku Bratislava pod dirigentským vedením správcu školy Miloša Ruppeldta. Jej zámerom bolo vychovávať umelcov a pomáhať tvoriť slovenskú hudbu. Hneď po otvorení pokračoval zápis žiakov s prijímacími skúškami a 10. novembra 1919 sa začalo vyučovanie. Mnohí významní interpreti získali v nej hudobné základy, medzi nimi národní umelci Eugen Suchoň a Ľudovit Rajter i ďalší žiaci Ida Černecká, Eugen Prochác, Egon Krák, Jozef Vizvári, Peter Krajniak, Ľubica Habant, Tibor Kováč, ale tiež Peter Kresánek, Ivo Gogál či Ľubomír Vajdička. Ako učiteľ hudobnej teórie v škole istý čas pôsobil skladateľ Ján Cikker.

Terajšou riaditeľkou školy je Alexandra Pažická. V súčasnosti na ZUŠ študuje vyše 600 žiakov na oddelení klávesových, strunových a dychových nástrojov, oddelení spevu a hudobnej náuky.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte