Spolupráca vysokých škôl a podnikov ponúka študentom prax

28.11.2013
Prevádzka školy

Spolupráca medzi vysokými školami a podnikmi ponúka študentom prax v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Prví študenti tak už smerujú do praxe, pre agentúru SITA to uviedol hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

Cieľom projektu je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti. "Chceme poslať študentov do praxe už počas štúdia, aby získali prvé skúsenosti a zručnosti do svojej budúcej práce," poznamenal štátny tajomník rezortu školstva Štefan Chudoba s tým, že je dôležité, aby sa nadaní ľudia hneď po absolvovaní vysokej školy uplatnili na trhu práce a rozvíjali našu ekonomiku. Budúcnosť vysokých škôl na Slovensku je podľa neho najmä v technických a prírodovedných odboroch.

V súčasnosti je už v rámci projektu pripravených viac ako 70 ponúk na pobyt študentov v podmienkach praxe vo firmách na území celého Slovenska. Prví študenti pôjdu do praxe ešte v zimnom semestri tohto akademického roku. Ich prvé pobyty budú vo forme krátkodobých exkurzií a dlhodobých vzdelávacích pobytov v podnikoch a firmách, počas ktorých spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. Prax a exkurzie budú pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Prvé odborné oblasti na spracovanie sú už zverejňované na stránke vysokoskolacidopraxe.sk, ako aj na jednotlivých webových stránkach spolupracujúcich vysokých škôl. Na prax bude na vybraných pracoviskách vysokých škôl nadväzovať vytvorenie výučbových školiacich centier v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa študentom študijné pomôcky.

Cieľom národného projektu je takisto posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté znalosti využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ tiež podporiť inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Do projektu je zapojený Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

Zdroj: SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte