Riaditelia škôl ako obete šikany?

05.11.2017
Prevádzka školy

Čo by robili, keby bola u ich podriadených bojová nálada a nerešpektovali ich ako riaditeľov školy? Aké majú skúsenosti so šikanou v zborovni? Čo sa im vybaví pod slovom staffing? Vedia vôbec, ako sa staffing prejavuje a ako ho možno identifikovať v školskom kolektíve? Aj tieto závažné otázky sú predmetom diskusií v rámci jubilejného už 10. ročníka odbornej konferencie – ŠKOLA 2017/2018, ktorú opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko. Konferencia sa začína v Bratislave už o malú chvíľu.

STAFFING – šikana/mobbing zo strany podriadeného k nadriadenému. Ide o neférové konanie a systematické útoky/likvidáciu agresívneho charakteru stafferom (patologickým človekom s poruchou osobnosti) „zdola nahor".

Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. Program konferencie organizátor postavil na troch tematických pilieroch: ekonomické riadenie, personálne riadenie a medziľudské vzťahy.
„Riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozhodovanie v oblasti účtovníctva a financií v škole, personalistika a manažovanie ľudských zdrojov a tiež riešenie vzťahov medzi školou, učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. Úspešný riaditeľ školy musí zvládať v rámci svojej funkcie riadenie na viacerých frontoch. A všetky tieto oblasti sú spravidla vymedzené vlastnými (často nielen) právnymi predpismi, v rámci ktorých musí vedieť zdatný riaditeľ manévrovať. A predstavte si, že by v tejto situácii musel čeliť ešte aj šikanovaniu zo strany svojich podriadených..." hovorí o zameraní konferencie Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE.

Téma tohtoročnej konferencie aj preto znie:
FAIR-PLAY V ZBOROVNI AJ MIMO NEJ. AKO NA TO?

Aktuálne témy prednášok aj voliteľné workshopy
Dopoludňajší program odbornej konferencie tvoria prednášky pre všetkých účastníkov. Ako si v praxi poradiť so zverejnením zmlúv, faktúr a objednávok, účastníkom konferencie odhalí Mgr. Jozef Sýkora, MBA, kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka. V rámci ekonomického riadenia so svojimi príspevkami vystúpi Ing. Gabriela Petrúšková, vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností na odbore školstva Okresného úradu v Trenčíne – s aktuálnou témou Zmeny vo financovaní regionálneho školstva. O nič menej poučným nebude ani druhý blok konferencie, venovaný personálnemu riadeniu. V tejto časti programu vystúpi napríklad Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Názov jeho prednášky znie: Evidencia pracovného času vedúcich zamestnancov. Doobedňajší blok prednášok napokon uzavrie doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., advokát z Katedry ústavného práva a správneho práva PF UPJŠ v Košiciach, s témou Formy pracovno-právnych vzťahov riaditeľov škôl.
Poobedňajší program si už každý z účastníkov konferencie „ušije" podľa svojich potrieb a záujmov. Z ponuky piatich workshopov a seminárov si účastníci aj tentoraz môžu zvoliť dva, ktoré absolvujú pod vedením skúsených lektorov.

Riaditelia škôl – šikanovaní pedagógmi?
„Bola som tak postupne unavená a preťažená, že sa mi zvýšila chybovosť a klesala mi výkonnosť. Bola som tak zneistená, že som nezvládala ani jednoduché úlohy a prihodili sa mi smiešne a triviálne chyby. A staffer stále viac a viac tlačil, potvrdzoval nepriaznivú mienku o mne, znižoval mi dôstojnosť a sebaistotu," aj takáto je skúsenosť riaditeľov zo školskej praxe.
„Veľa sa dnes hovorí o mobbingu, ale málokto vie, že aj manažéri bývajú často šikanovaní – a to zospodu, teda pri tzv. staffingu šikanujú zamestnanci systematicky svojich nadriadených," vysvetľuje Dr. Nora Lauková, terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o., ktorá sa už dlhé roky odborne venuje individuálnym tréningom ako tréner a odborník v oblasti psychológie, vzdelávania dospelých, neverbálnej komunikácie a typológie. Na konferencii ŠKOLA 2017/2018 práve ona povedie workshop s názvom Keď sa z podriadených stanú tyrani.

Aké sú PRÍČINY staffingu, ktorým by sa mali vyvarovať aj skúsení riaditelia škôl?

 • Chaotické rozhodovanie,
 • nejasné kompetencie podriadených,
 • absencia pravidiel a nedostatok tolerancie, empatie,
 • neprehľadná politika vedenia a riadenia,
 • zadávanie nezmyselných úloh a preťažovanie niektorých v tíme oproti druhým,
 • nedostatočná komunikácia ,
 • prehliadanie potrieb zamestnancov a neobjektívne hodnotenie, nedostatok oceňovania.

Šarmantní „tyrani", alebo KTO JE stafferom?
Tieto osoby tzv. „klamú zovňajškom", alebo sú tzv. šarmantnými tyranmi, ktorí parazitujú na iných. Vidíme u nich rozpor medzi účelovým prosociálnym správaním a ich vnútorným egoisticko-predátorským nastavením – psychopatickým sklonom.

Čo je pre staffing CHARAKTERISTICKÉ?
1. Prehnaná a častá, aj keď neoprávnená/deštrukčná forma kritiky riaditeľa a jeho riadenia.
2. Otvorené spochybňovanie jeho rozhodnutí, stratégií, vízií, myšlienok a systematické narúšanie riadenie a vedenia.
3. Poznámky typu „Si šéf, pomôž si sám" alebo "Berieš veľký plat, tak sa staraj" alebo „Veď ťa tu dosadili, tak ukáž, čo vieš"
4. Skrývaná agresia, sarkazmus, vymýšľanie prekážok, prečo nemôžu vykonať prácu a splniť výsledky.
5. Zámerne neposkytovanie informácií riaditeľovi, sťažovanie orientácie v problémoch a v prostredí...
6. Môže sa prejaviť aj ťažká forma agresie, psychického týrania, vydieranie.

Najčastejšie CHYBY pri staffingu, ktorým sa rozhodne treba vyhnúť:

 • Ukazovať tvrdosť. Staffing nie je konflikt, ktorý sa dá vyriešiť mocou. Mnoho riaditeľov však ukazuje pri napadnutí svojej autority tvrdosť.
 • Ukazovať formálnu autoritu. Oba spôsoby postupu posilňujú obranný postoj zamestnancov a vedú k pritvrdeniu bojov.
 • Bossing. Šikanovanie oplatiť rovnakou mincou prileje len olej do ohňa.
 • Zakročiť neskoro. Čím neskôr sa šikana otvorí ako problém, tým ťažšie je jej riešenie. Kto je šikanovaný alebo vidí nebezpečenstvo šikany, mal by konať okamžite.
 • Veriť, že sa všetko vyrieši samé. Obete staffingu sa zriedka obrátia na tretieho, pretože si myslia, že je to pre nich ako manažéra urážlivé požadovať pomoc.

„Veríme, že rozmanitosť, ale predovšetkým aktuálnosť tém, ako aj tím skúsených lektorov, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú už dlhodobo, sú opäť aj tento rok dostatočným prísľubom kvalitného vzdelávania pre riaditeľov, ale aj príjemného stretnutia s kolegami, kde nechýba možnosť vzájomnej výmeny skúseností," skonštatovala Mira Schrimpelová.

Konferencia je jednodňová, uskutočňuje sa s rovnakým programom v dvoch mestách: dnes – 6. novembra 2017 v Bratislave (140 účastníkov) v Technopole a 14. novembra 2017 v Congress hoteli Centrum v Košiciach (100 účastníkov).

Podrobný program konferencie nájdete TU.
Profily lektorov, ktorí tento rok vystúpia v rámci programu, nájdete TU.

Partneri konferencie:
 

CoLibri Cover System Hotel Plejsy
   

Mediálni partneri:

TASR

Školské servis  
Učiteľské noviny sp  
     

 

 

 

 

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte