Projekt GOOD START TO SCHOOL vrcholí

05.03.2018
Prevádzka školy

Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. so sídlom v Bratislave sa od septembra 2015 podieľa ako projektový partner na medzinárodnom projekte GOOD START TO SCHOOL, ktorý je realizovaný v rámci európskeho programu Erasmus+ (http://www.goodstarttoschool.eu/sk).

Do projektu je zapojených celkovo 9 partnerov z Českej republiky, Slovenska a Maďarska. Projekt GSS je určený prioritne učiteľom a rodičom, ale tiež pedagógom a odborníkom v MŠ a ZŠ.

Cieľ projektu:

  • pripraviť a realizovať inovatívny model hodnotenia pokrokov dieťaťa v materskej škole a rozvoj komunikácie medzi materskou školou a rodinou, čím sa uľahčí prestup dieťaťa z materskej školy do základnej školy

Výstupy projektu:

  • unikátny diagnostický nástroj PREDICT pre priebežné zaznamenávanie a vyhodnocovanie učebných pokrokov dieťaťa v materskej škole, respektíve jeho kľúčových kompetencií;
  • METODIKA PRE UČITEĽOV, v ktorej sa dozviete nielen informácie o diagnostickom nástroji PREDICT;
  • PRÍRUČKA PRE RODIČOV, ktorá rodičom slúži ako sprievodca hodnotením rozvoja dieťaťa.

Partneri projektu:

Koordinátorom projektu je české Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. so sídlom v Prahe.
Partnerskými organizáciami projektu sú Masarykova Univerzita v Brně, 5 partnerských materských škôl zo Slovenska, Čiech a Maďarska; nakladateľstvo Dr. Josef Raabe na Slovensku a v Maďarsku.

Konferencie:

Projekt sa v júni 2018 končí, a preto sa v rámci diseminačných aktivít budú na jar a v lete 2018 konať tri medzinárodné konferencie:

  • Česká republika, Praha: 17.04.2018

http://www.raabe.cz/konference/konference-dite-v-centru-pozornosti/

  • Maďarsko, Budapešť: 17.05.2018
  • Slovensko, Senec: 07. – 08.06.2018

Na konferenciách bude projekt GSS a jeho výstupy predstavený širokej učiteľskej verejnosti aj odborníkom v oblasti predškolského vzdelávania.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte