Počet prvákov v triede napokon Čaplovič nezvyšuje

30.10.2013
Prevádzka školy

Počet prvákov v jednej triede základnej školy sa napokon zvyšovať nebude. Ministerstvo školstva ustúpilo od plánu zvýšiť maximálny počet v triede zo súčasných 22 na 25 detí.

Limity na triedu sa zvýšia len na druhom stupni, a to o jedného žiaka. Vyplýva to z novely školského zákona z dielne rezortu školstva, ktorú parlament posunul do druhého čítania. Okrem maximálneho počtu žiakov v triedach novela stanovuje aj ich najnižší počet.

Počet žiakov na triedu v piatom až deviatom ročníku základných škôl by sa mal zvýšiť z 28 na 29. Prvákov by malo napokon ostať v triede toľko, koľko doteraz, teda 22 detí. Predtým rezort navrhoval, aby sa počet žiakov prvého ročníka zvýšil na 25 tak, aby sa vyrovnal počtu detí v ostatných ročníkoch prvého stupňa. Ide tak o ďalší ústupok ministerstva školstva. Svoj zámer totiž rezort už raz upravoval. V úplne prvom návrhu ministerstvo plánovalo zvýšiť maximálny počet žiakov na prvom stupni až na 28 a na druhom stupni na 30 žiakov. Počty nakoniec zmiernili na základe pripomienok k návrhu novely zákona. Limit sa zmení aj pre počet žiakov v prvom ročníku strednej školy, a to z pôvodných 30 na 31. Pri určení maximálnych počtov žiakov v triedach sa vychádzalo z priemernej naplnenosti triedy v krajinách OECD v roku 2010, zdôvodňuje ministerstvo.

Novela zákona určuje aj najnižší počet detí v triede, čo doteraz v zákone nebolo. Prvákov by malo byť v triede aspoň 11. Na prvom stupni od druhého do štvrtého ročníka by malo byť v triede minimálne 13 žiakov, na druhom stupni sa ich minimálny počet stanovuje na 15. Triedu strednej školy by zas malo navštevovať aspoň 17 žiakov. "Najnižší počet žiakov v triedach základných škôl a stredných škôl sa bude zavádzať postupne, a to v školskom roku 2014/2015,“ uvádza ministerstvo v návrhu. Najprv by pritom minimálne počty mali zaviesť v prvom a piatom ročníku základných škôl a prvom ročníku stredných škôl. V ďalších školských rokoch by mali nasledovať ostatné ročníky.

Rezort školstva tiež navrhuje zrušiť uznávanie jazykových certifikátov ako náhradu maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Poskytujú ich totiž rôzne inštitúcie, úroveň ktorých štát nevie kontrolovať, preveriť sa nedá ani priebeh skúšky, píšu tvorcovia novely v dôvodovej správe. „Ak žiak je schopný vykonať jazykovú skúšku na získanie jazykového certifikátu, nemal by mať problém úspešne vykonať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka,“ tvrdí rezort školstva.

Ak novelu schváli parlament a podpíše ju prezident, maximálne počty detí v triedach nadobudnú účinnosť 1. januára 2014, minimálne počty v septembri 2015. Certifikáty by ako náhrada za maturitnú skúšku mali prestať platiť v septembri 2015.

Zdroj: SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte