Ministerstvo odporúča učiť o vlastenectve a významných rodákoch

26.10.2009
Prevádzka školy

Ministerstvo školstva SR navrhuje školám, aby si doplnili svoje školské programy o výučbu k vlastenectvu. "Významných rodákov, ako boli Milan Rastislav Štefánik či Andy Warhol, prírodné a kultúrne krásy zapísané v zozname UNESCO, ale aj dejiny vlastnej obce môžu učitelia využiť pri výchove žiakov k vlastenectvu," odporúča rezort ministra Jána Mikolaja (SNS).

Štátny pedagogický ústav pripravil novú prierezovú tému Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu. Podľa rezortu má motivovať žiakov získavať a utužovať svoje postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita či kresťanské tradície. "Žiaci sa oboznámia s minulosťou i súčasnosťou svojho kraja, ľudovými tradíciami či kultúrnymi a prírodnými krásami," vysvetľuje ministerstvo.
      Školy si môžu vo svojich vzdelávacích programoch doplniť vlasteneckú výučbu aj o ďalšie ukážky a aktivity. "Môže ísť napríklad o zapájanie žiakov do literárnych, dejepisných či geografických súťaží, vlastivedné výlety a exkurzie, záujmové krúžky, ako sú napríklad folklórny súbor, dramatický krúžok, vytvorenie zbierky prísloví a porekadiel či slovníka nárečia danej obce alebo regiónu," uvádza rezort.
      Základné a stredné školy by si mohli podľa ministerstva taktiež zorganizovať "deň školy" napríklad na deň narodenia osobnosti, ktorej meno nesú a v rámci neho by žiaci mohli predstaviť pripravený program. Významné udalosti či štátne sviatky by si mohli školáci pripomínať podobným spôsobom.

Zdroj: TASR

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte