3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Prečerpanie pracovného voľna na profesijný rozvoj

Dobrý deň,

prosím o usmernenie k § 82 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z.:

Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca kratšie ako jeden kalendárny rok, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna podľa odseku 1 písm. a).

Odborný zamestnanec si vyčerpal doteraz 5 pracovných dní na profesijný rozvoj, avšak požiadal o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31.8.2024. Teda pracovný pomer bude trvať kratšie ako jeden kalendárny rok.

Za 8 mesiacov trvania pracovného pomeru zamestnancovi podľa § 82 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z.z. vzniká nárok iba na 4 dni pracovného voľna na profesijný rozvoj. Má mu škola zraziť náhradu mzdy za 1 deň neoprávneného čerpania 1 dňa pracovného voľna?

Doplnenie - 5 dní pracovného voľna

Ešte doplnenie predošlého príspevku:
Odborný zamestnanec si vyčerpal 5 pracovných dní PRACOVNÉHO VOĽNA na profesijný rozvoj.

Maria Pavlikova
Doplnenie - 5 dní pracovného voľna

Dobrý deň,
nárok na 5 dní pracovného voľna Vášmu zamestnancovi nevznikol podľa zákona, tak by mal vyplatené mzdové prostriedky za jeden deň vrátiť.