1 príspevok / 0 nový
Vranaiová
Pracovný čas a úväzok

Dobrý deň.
Môže učiteľ s plným úväzkom jeden deň v týždni nemať priamu výchovnovzdelávaciu činnosť ? Vykonáva aktivity súvisiace s priamou výchovnovzdelávacou činnosťou. Môže vykazovať túto prácu z domu po dohode so zamestnávateľom ? A ako je to v prípade učiteľa s 21 hod. úväzkom ?

ďakujem.