3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna777
Pracovná zmluva

Dobrý deň, som učiteľka na základnej škole a zároveň som školský špeciálny pedagóg . Vyučujem predmet rozvíjanie špecifických funkcií.
Vyučovanie špecifického vyučovacieho predmetu rozvíjanie špecifických funkcií patrí
pod pedagogickú činnosť učiteľa. Ak ju vykonáva školský špeciálny pedagóg,
na vyučovanie príslušného špecifického vyučovacieho predmetu akú má uzavretú
pracovnú zmluvu - ako učiteľ či ako školský špeciálny pedagóg?

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Vo svojej otázke uvádzate dve rôzne kategórie. Školský špeciálny pedagóg nie je učiteľ a naopak. Je pravdepodobné, že spĺňate kvalifikačný predpoklad na obe tieto činnosti. Využije sa § 50 Zákonníka práce a budete mať uzatvorené dva pracovné pomery - podľa potreby na kratší pracovný čas. Učiteľ má stanovený základný úväzok v súlade s § 3 ods. 1 podľa prílohy č. 1a školský špeciálny pedagóg podľa § 3 ods. 7 nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. Školský špeciálny pedagóg má rozsah týždenného pracovného času 37,5 hod. Práva a povinnosti z pracovno-právneho vzťahu sa posudzujú samostatne. Budú vypracované dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu. Školský špeciálny pedagóg bude zaradený v súlade s § 5a zákona č. 553/2003 Z. z. v pracovnej triede 2.

Malgorzata
Pracovná zmluva

Ďakujem pekne za odpoveď