Adresa školy alebo zariadenia: Centrum voľného času, Hlinícka 3, 83154 Bratislava-Rača
Termín nástupu: 09/09/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Hronská 3, 82107 Bratislava-Podunajské Bis
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Gymnázium, Bilíkova 24, 84419 Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 04001 Košice-Juh
Termín nástupu: 09/15/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s MŠ, Štiavnické Bane 128, 96981 Štiavnické Bane
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: SŠ - Špeciálna ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1, 84101 Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: SŠ - Špeciálna ZŠ, J. Valašťana-Dolinského 1, 84101 Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou Karola Strmeňa, Ul. J.A.Komenského č.8, 94111 Palárikovo
Termín nástupu: 09/01/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Ďurkov 192, 04419 Ďurkov
Termín nástupu: 09/02/2019
Adresa školy alebo zariadenia: Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Rišňovce 427, 95121 Rišňovce
Termín nástupu: 09/02/2019

Stránky