Adresa školy alebo zariadenia: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom
Termín nástupu: 09/01/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 91702 Trnava
Termín nástupu: 09/01/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom
Termín nástupu: 09/01/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Malokarpatské nám. 1, 84103 Bratislava-Lamač
Termín nástupu: 08/26/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 4, 93101 Šamorín
Termín nástupu: 09/01/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, 91701 Trnava
Termín nástupu: 09/01/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Pri kríži 11, 84102 Bratislava-Dúbravka
Termín nástupu: 09/01/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava-Ružinov
Termín nástupu: 08/26/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, 83152 Bratislava-Rača
Termín nástupu: 09/02/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Tematínska 2092, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu: 09/02/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20, 85101 Bratislava-Petržalka
Termín nástupu: 09/02/2024
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, 01841 Dubnica nad Váhom
Termín nástupu: 09/01/2024

Stránky