Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola Slovenského národného povstania
Termín nástupu: 
pondelok, september 2, 2019
Miesto výkonu práce: 
Mládeže 289
Mesto: 
Mládeže 289, Strečno
Rozsah úväzku: 
75%
Počet študentov školy: 
204
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola Slovenského národného povstania, Mládeže 289, 01324 Strečno
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
v súlade so zákonom 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie požiadavky: 
Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný životopis, • súhlas so spracovaním osobných údajov, • doklady o ukončenom vzdelaní. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu: Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno zsstrecno@gmail.com Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Mgr. Matúš Čička
Telefónne číslo: 
0901703891
E-mailová adresa: