3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Maťa Martina
Práca nadčas

Dobrý deň,
pracujem ako asistent učiteľa v šzš, mám vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa špeciálna pedagogika a pedagogika MP. Od septembra neustále zastupujem učiteľa v triede, aj v zápise ma uvádzajú ako učiteľ v triede. Nemám mať za takéto vyučovanie prácu nadčas? Ďakujem za odpoveď.

Rina
Otázka ohľadom asistenta učiteľa a práce nadčas

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o Vaše stanovisko k môjmu problému, ktorý ako som sa presvedčila, nie je vždy jednoznačne posudzovaný.
Pracujem ako asistent učiteľa v špeciálnej základnej škole (C Variant). Podľa zákona 138/ 2019 Z. z. týždenný pracovný čas PZ tvorí čas, v ktorom PZ vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom vykonáva ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Podľa nariadenia vlády č. 201/2019 Z. z. mám základný úväzok rovnaký ako je základný úväzok učiteľa, pre ktorého vykonávam túto činnosť, t. j. 20 hodín týždenne.
Po skončení môjho základného úväzku robím dozor nad žiakmi, ktorí čakajú na rodičov či starších súrodencov, ktorí majú ešte vyučovanie, alebo robím dozor v školskej jedálni (ide o 2 vyučovacie hodiny). Vedenie mi povedalo, že túto činnosť vykonávam v pracovnom čase, ktorý mám zakotvený v pracovnej zmluve i v mojej pracovnej náplni.
Počas mojej neprítomnosti sa činnosť, ktorá prevyšuje môj základný úväzok iným učiteľom započítava ako nadčas. Postupuje vedenie správne?
Ďakujem Vám za odpoveď

Maria Pavlikova
Otázka ohľadom asistenta učiteľa a práce nadčas

Moje pole pôsobnosti na portáli je posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Do iných oblastí veľmi nerada zasahujem, pretože takmer vždy ide o vzťahy na pracovisku a vzťahy podriadenosti a nadriadenosti. Podľa môjho názoru, ak riaditeľ zodpovedá za chod školy, musí zodpovedať aj za organizáciu práce.