16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
PP ped. zamestnancov

1.Ped. zam. ( 1955) nastúpila do PP 1.8.1981 na dobu neurčitú. V r. 2020 dovŕšila vek 65 rokov, v súlade so zák. 138/2019 §82 ods. 7, bol tento PP 31.7.2021 ukončený. Bol to jej prvý odchod do dôchodku, mala vyplatené odchodné.
PP bol znovu uzatvorený na dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022 na kratší prac. čas.
Môžeme s touto zamestnankyňou znovu uzatvoriť PP od 1.9.2022?

2.Ped. zam. ( 1957) nastúpila do PP 1.7.2005 na dobu neurčitú. od 4/2019 poberá star. dôchodok. Ak ukončí PP k 3,1.8.2022 bude mať nárok na odst., odchodné ...
V prípade, že ju zamestnávateľ bude potrebovať od 1.9.2022, môže na kratší PP?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
PP ped. zamestnancov

V prvom prípade môžete uzatvoriť ešte raz pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2023. V druhom prípade pracovný pomer skončí najneskôr 31. 8. 2022. Nárok na odchodné a odstupné bude mať, avšak ak by opäť nastúpila k tomu istému zamestnávateľovi, odstupné v súlade s § 76 ods. 4 Zákonníka práce musí vrátiť. Nový pracovný pomer sa nemusí uzatvoriť na kratší pracovný čas, akurát nesmie byť uzatvorený na viac ako dva roky.

AF70
Zaradenie ped. zamestnanca

Dobrý deň, zaujíma nás zaradenie učiteľa s nasledujúcim vzdelaním:
Ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa – elektrotechnická fakulta, študijný odbor - telekomunikácie , Žilina 2015
Ukončené vysokoškolské štúdium II. stupňa – fakulta riadenia a informatiky, študijný odbor – informačné systémy , Žilina 2016
Ukončené vysokoškolské štúdium III stupňa –fakulta elektrotechniky a informačných technológii, študijný odbor –telekomunikácie, Žilina 2019
Počas doktorandského štúdia v rokoch 2015-2019 vykonával pedagogickú činnosť na fakulte elektrotechniky a informačných technológii v Žiline – doložil nám aj z tohto obdobia Potvrdenie.

V ďalších zamestnaniach pracuje od 09/2019 ako programátor umelej inteligencie do súčasnosti.
Nemá adaptačné vzdelávanie ani DPŠ.
Do pracovnej zmluvy zapracujeme podmienku podľa § 83 zákona ods. zákona č. 138/2019 ukončenie DPŠ.
Sme stredná odborná škola – menovaný bude učiť odborné predmety na našej škole ktoré sú totožné s jej predmetmi na vysvedčení štátnej skúške.
Potrebujeme poradiť - môže p. riaditeľ využiť §30 Zákona 138/2019 , ods. 3. ?
Ďalej sa chceme spýtať:
- doba doktorandského štúdia sa započítava do započítanej praxe zamestnanca v plnom rozsahu
- pedagogická činnosť na VŠ počas doktorandského štúdia sa považuje za pedagogickú činnosť.
- pedagogická činnosť počas doktorandského štúdia sa započíta do doby pôsobenia na VŠ na účely §30, ods.3
ďakujeme

Maria Pavlikova
Zaradenie ped. zamestnanca

Riaditeľ školy môže uplatniť § 30 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a zaradiť pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Adaptačné vzdelávanie sa nevyžaduje, DPŠ je kvalifikačný predpoklad, ktorý musí splniť.
- doba doktorandského štúdia sa započítava do započítanej praxe zamestnanca v plnom rozsahu - áno, môže sa započítať v plnom rozsahu.
- pedagogická činnosť na VŠ počas doktorandského štúdia sa považuje za pedagogickú činnosť - doba doktorandského štúdia nie je pedagogická činnosť podľa § 6 zákona č. 138/2019 Z. z .pretože sa neuskutočňuje školský vzdelávací program,
- pedagogická činnosť počas doktorandského štúdia sa započíta do doby pôsobenia na VŠ na účely §30, ods.3 - áno, ak máte doklad z vysokej školy, ide o činnosť na vysokej škole, ktorá nie je pedagogická činnosť, pretože sa neuskutočňuje školský vzdelávací program.

Zuzana10
PP ped. zamestnancov

V 2. prípade (Ped. zam. ( 1957) nastúpila do PP 1.7.2005 na dobu neurčitú. od 4/2019 poberá star. dôchodok. Ak ukončí PP k 31.8.2022 bude mať nárok na odst., odchodné ...),
ak zamestnankyňa dostane vyplatené odstupné ( k 31.8. a opäť nastúpi k tomu istému zamestnávateľovi na 1 rok, príp. na dva roky, ale na kratší prac. čas, po ukončení dostane vyplatené odchodné zodpovedajúce výške platu krat. prac. času?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
PP ped. zamestnancov

Zuzana10 Bolo by vhodné, keby ste napísali zrozumiteľné otázky bez skratiek a s celými dátumami. Odchodné sa vypláca pri prvom skončení pracovného pomeru, nie po jeho opätovnom predĺžení.

Zuzana10
odpoved

Ospravedlňujem sa, ak moja otázka bola nezrozumiteľná a ďakujem za usmernenie.

SOSkola
zaradenie učiteľa strednej školy

Dobrý deň, učiteľ - 3 roky 130 dní pedagogickej praxe (21.2.2011-30.6.2014), + ostatná prax =celkom 8 rokov. Príplatok za profesijný rozvoj 32g 2x 6% (r.2012-2013). Od 31.1.2012 ukončené adaptačné vzd., od 1.2.2012 zaradený ako samostatný ped. zamestnanec. Vykonal 1. atestáciu 4.11.2014. Spĺňa požiadavku uznania 1. atestácie aj keď nie je splnené §59(4) -5 rokov praxe? Zaradiť ho ako samostatného alebo s 1. atestáciou? ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa strednej školy

Pozrite platové dekréty. Ak bol päť rokov zaradený ako samostatný učiteľ a vykonal prvú atestáciu, tak ho zaradíte ako učiteľa s prvou atestáciou. Mal prerušený pracovný pomer, keď vykonal prvú atestáciu ? Otázka je veľmi neprehľadná. Podmienka piatich rokov je daná v § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019. § 59 ods. 4 sa na neho nevzťahuje, keďže atestáciu má vykonal pred 8 rokmi, v roku 2014.

SOSkola
zaradenie učiteľa strednej školy

ako samostatný učiteľ bol zaradený 2 roky (1.2.2012-30.6.2014), atestáciu vykonal po ukončení pracovného pomeru 4.11.2014. Potom pracoval v zahraničí v inej profesii.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa strednej školy

Váš učiteľ musí splniť podmienku piatich rokov v zaradení samostatný učiteľ a následne mu uznáte atestáciu na postup do vyššieho kariérového stupňa a platovej triedy.

SOSkola
zaradenie učiteľa strednej školy

nevzťahuje sa na učiteľa § 90 (1) a) vykonanie 1. atestácie podľa predpisov účinných do 31.8.2019, kde to nie je podmienené praxou?

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa strednej školy

Môj názor je taký ako som uviedla. Prvú atestáciu akceptujete, ale v súčasnosti ju neuznáte pre postup do vyššieho kariérového stupňa. V období, keď sa nevyžadovala prax, ani nepracoval, tak ju nemal uznanú. Dnes posudzujete podľa § 30 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Overte si to na regionálnom úrade školskej správy, prípadne na vyššom územnom celku, ktorý je pravdepodobne Vašim zriaďovateľom.

SOSkola
Zatadenie učiteľa strednej školy

Ďakujem veľmi pekne

SOSkola
zaradenie učiteľa

pre informáciu k otázke - odpoveď z ministerstva : Učiteľka má pedagogickú prax za obdobie 21.2.2011 - 30.6.2014 (3 roky 130 dní). Začínajúci pedagogický zamestnanec od 21.2.2011- do 31.1.2012 - Adaptačné vzdelávanie ukončené. Zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec od 1.2.2012 do 30.06.2014.
Ukončenie pracovného pomeru 30.6.2014. Osvedčenie o prvej atestácii - dátum vykonania 4.11.2014, kedy už nevykonávala pedagogickú prax, čiže nebola ešte zaradená ako pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou.
odpoveď : To znamená, že ju môžete zaradiť do kariérového stupňa PZ s 1. AT. - od zaradenia do nižšieho KS uplynulo viac ako päť rokov.

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľa

Ďakujem veľmi pekne. § 30 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. jednoznačne hovorí, že pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec ....... Nehovorí, že ak uplynula doba piatich rokov od vykonania atestácie. Nepracoval v školstve, nebol päť rokov zaradený ako samostatný pedagogický zamestnanec.