2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
bea J
Poverený riadením školy

Prosím o informáciu či musí podať do 30 dní od poverenia riadením školy majetkové priznanie vedúci zamestnanec. ( Poverenie má do doby obsadenia miesta riaditeľa na základe výsledkov výberového konania ) .
Ďakujem

Maria Pavlikova
Poverený riadením školy

V § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z. je uvedené, že vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca. Zamestnanec, ktorý riadi školu je v súlade s § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vedúcim zamestnancom - riaditeľom. Ustanovený bol do tejto funkcie poverením. Je preto povinný podať majetkové priznanie v súlade s § 10 zákona č. 552/2003 Z. z.