6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Petronela Bábyová
Posudenie kvalifikacie učiteľka MŠ

Posudenie kvalifikacie
Dobrý deň poprosila by som vám o posúdenie kvalifikacie na pozíciu ucitelky MS.
SŠ ukončené osemročné gymnázium
VŠ 2. Stupňa učiteľstvo pre 1. Stupeň ZŠ ukončené v roku 2007
VŠ 3. Stupňa v študijnom programe a odbore predškolská a elementarna pedagogika ukončené v roku 2010
Dakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Posudenie kvalifikacie učiteľka MŠ

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteliek materských škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel. I. časť. Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl nie je plnením kvalifikačného predpokladu na túto činnosť. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa nie je vyžadovaným vzdelaním pre učiteľku materskej školy v zmysle § 11 zákona č. 138/2019 Z. z.

Petronela Bábyová
Posudenie kvalifikacie učiteľka MŠ

ĎAKUJEM za vašu odpoveď. Ešte sa spýtam doplňujúcu info. V prípade ze sa doplní vzdelanie na kvalifikáciu MŠ, bude potom platiť VŠ 3. Stupňa ako náhrada 1. Atestácie? Ďakujem

Maria Pavlikova
Posudenie kvalifikacie učiteľka MŠ

Ak budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a budete zaradená do kariérového stupňa samostatná učiteľka v 7. platovej triede 5 rokov a bude platiť § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z., tak Vás zaradia do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou do 8. platovej triedy.

vitajka
Platova trieda pg zamestnanca rokov 7 alebo 8?

Dobrý deň, nakoľko sa nám upravilo zaraďovanie do platových tried, v súvislosti s posúdením kvalifikácie by som sa chcela opýtať, keď mám urobenú 1.kvalifikačnú skúšku ako bakalárka (robila, som ju vtedy, keď aj bakalárske skúšky), či si ju musím urobiť ešte raz aj ako magisterka, aby som mala 8. plat. triedu a plat ako ostatné magisterky s 1.atestáciou. Na túto moju kvázi zbytočnú iniciatívu už doplácam niekoľko rokov. V súčasnosti som zaradená v 7. plat. triede ako Bc. s 1. atestáciou a Mgr. samostatní. Môžem mať vôbec urobené dve prvé atestácie? Ďakujem za odpoveď. Mgr. Katarína Zimmermann

vitajka
Platova trieda pg zamestnanca rokov 7 alebo 8?

Dobrý deň, nakoľko sa nám upravilo zaraďovanie do platových tried, v súvislosti s posúdením kvalifikácie by som sa chcela opýtať, keď mám urobenú 1.kvalifikačnú skúšku ako bakalárka (robila, som ju vtedy, keď aj bakalárske skúšky), či si ju musím urobiť ešte raz aj ako magisterka, aby som mala 8. plat. triedu a plat ako ostatné magisterky s 1.atestáciou. Na túto moju kvázi zbytočnú iniciatívu už doplácam niekoľko rokov. V súčasnosti som zaradená v 7. plat. triede ako Bc. s 1. atestáciou a Mgr. samostatní. Môžem mať vôbec urobené dve prvé atestácie? Ďakujem za odpoveď. Mgr. Katarína Zimmermann