Poskladajte si svojho psíka

Poskladajte si svojho psíka

Cieľ aktivity:
Dieťa dokáže použiť rôzne postupy pri práci s papierom. Dokáže vytvoriť priestorový objekt na základe predstavy. Dokáže pomenovať vytvorený objekt. Dokáže spolupracovať na účely vytvorenia diela.

Výkonový štandard:
Skladá priestorovú zostavu z rôznych materiálov. Pomenuje ju.

Pomôcky:

 • rôzne druhy papiera (novinový, kancelársky, farebný, tenší kartón, výkres, papierové vrecko alebo taška, papierové škatule rôznych veľkostí, rúrka toaletného papiera, rúrka kuchynských utierok, mikroténové vrecko, plastové vrecko...),
 • lepidlo,
 • nožnice,
 • lepiaca páska.

Postup:

 1. Spoločne si zopakujte, z ktorých častí sa skladá telo psíka.
 2. Papierových psíkov vytvárajú deti samostatne alebo vo dvojiciach.
 3. Jednotlivé tvary (rúrky, škatule...) spájajú lepením lepidlom, alebo lepiacou páskou.
 4. Detaily vystrihnú z papiera alebo ich vytvarujú pokrčením papiera a nalepia, prípadne dokreslia.
 5. Na záver práce deti vymyslia pre svojho psíka meno.

Metodické poznámky:

 • Predpokladáme, že deti pred touto činnosťou už pracovali s lepiacou páskou, majú s ňou skúsenosť a vedia ju použiť.
 • V tejto aktivite nepracujú deti podľa návodu, nevytvárajú rovnakých psíkov, ale využívajú svoju predstavivosť a fantáziu a hľadajú možné riešenia, ako priestorové tvary, ktoré majú k dispozícii, spojiť do vlastnej predstavy psíka.

Tip:
Ak sú povrchy škatúľ rôznofarebné a rozbíjajú tvar tela psíka, deti ich môžu polepiť jednofarebnými kúskami papiera.

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.