1 príspevok / 0 nový
mišmaš
počet detí v triede s NKS

Dobrý deň,

pracujem v špeciálnej materskej škole v triede pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou s počtom detí 10.
Z toho sú traja so sluchovým postihnutím, jeden s pervazívnou vývinovou poruchou a ostatní s nks. Chcem sa opýtať, o koľko detí môže p. riaditeľka navýšiť počet detí v triede nks, ak sú v triede prijaté deti s rôznymi diagnózami, keď vo vyhláške pre špeciálne materské školy v vtriede detí s nks je uvedný najvyšší počet detí 8.
Keďže máme v šmš aj ďalšie triedy: - pre deti so zrakovým postihnutím, pre deti s telesným postihnutím, pre deti s autizmom a pre deti s mentálnym postihnutím, môže byť počet detí navýšený aj v týchto triedach? Ak áno o aký počet?

ďakujem veľmi pekne za odpoveď