1 príspevok / 0 nový
Lenka 1973
platový postup učiteľa ZUŠ

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o overenie správnosti zaradenia. Máme učiteľku ZUŠ - hra na cimbale.
Má vyštudované:
- konzervatórium s absolutóriom (ukončené 30.06.2021)
- Akadémia umení v BB - Fakulta múzických umení - študijný program Interpretačné umenie - študijný odbor Umenie- titul Bc. (ukončené 01.06.2022)
- má urobené adaptačné

Keďže na vysvedčení o štátnej skúške nemá didaktiku,tak si myslím, že VŠ je neučiteľského smeru a teda zostáva zaradená v 5 platovej triede. Je potrebné aby si spravila DPŠ a až následne po ukončení DPŠ bude zaradená do 6 platovej triedy. Uvažujem správne?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.