4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Platový dekrét - kar. pozícia, stupeň

Dobrý deň p. Pavlíková!
Chcem Vás poprosiť o usmernenie ohľadom platového dekrétu.
Ped. zamestnanec - majste odborného výcviku má urobenú 1.atestáciu. Bol menovaný do kar. pozície uvádzajúci pedag. zamestnanec s 1. atestáciou, súčasne bol menovaný ako zástupca riaditeľa pre odborné a praktické vyučovanie.
Ktorú kar. pozíciu, príp. kar. stupeň je správne uviesť na platovom dekréte ?
Ďakujem za ochotu a Váš čas!

Maria Pavlikova
Platový dekrét - kar. pozícia, stupeň

Skutočnosť, že Váš majster odbornej výchovy je zástupcom riaditeľa školy pre odborné a praktické vyučovanie, má mať uvedené v pracovnej zmluve. Na oznámení o výške a zložení funkčného platu uvediete kariérový stupeň a kategóriu majster odbornej výchovy s prvou atestáciou so zaradením do 8. platovej triedy. Ako uvádzajúci majster odbornej výchovy bude mať príplatok za špecializovanú činnosť.

Zuzana10
Platový dekrét - kar. pozícia, stupeň

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď!
Tento uvádzajúci MOV s 1. atestáciou bol za uvádzajúceho menovaný 5.9. - týmto dátumom mu bude patriť aj príplatok za špecializovanú činnosť?
Od 1.9. nastúpil nový zamestnanec, ktorý bol 5.9. zaradený na adaptačné vzdelávanie. jemu patrí príplatok za začínajúceho zamestnanca dňom 1.9. ?
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Platový dekrét - kar. pozícia, stupeň

Obidva príplatky budete v súlade s § 27 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. vyplácať od 5. 9. 2022. Začínajúci bude zaradený ako začínajúci od 1. 9. 2022.