2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
anna2409
Platová trieda učiteľka MŠ

Dobrý deň,
poraďte prosím, ako správne zaradiť do platovej triedy učiteľku MŠ,
- ktorú sme prijali v 12/2019 do prvého PP ako učiteľku so vzdelaním: stredoškolské gymnázium a vysokoškolské I.stupňa špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
- v 6/2020 ukončila adaptačné vzdelanie a zároveň aj vysokoškolské vzdelanie II.stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých.
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Platová trieda učiteľka MŠ

Pri prijatí Vašej zamestnankyne do pracovného pomeru ste jej dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať požadovaný kvalifikačný predpoklad pre učiteľku materskej školy. Vzdelanie, ktoré absolvovala je iné ako požadované podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Ako začínajúcu ste ju zaradili do 5. platovej triedy, následne do 6. platovej triedy, v ktorej ostane zaradená aj po ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Po získaní požadovaného vzdelania, prehodnotíte jej zaradenie podľa toho, aký stupeň vzdelania v oblasti predškolskej pedagogiky získa.