4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana10
Platnosť kreditov a príplatok

Zaradenie MOV
P. Pavlíková prosím Vás o usmernenie a pomoc pri prizaní príplatku za profesijny rozvoj.
Zamestnanec je prijatý ako majster odborného výcviku, má vzdelanie v príslušnej kategórii, spĺňa kvalifikáciu.
Absolvoval aktualizačné vzdelávania podľa §39 zákona 317/2009, všetky v kategórii majster odbornej výchovy
1. Počet kreditov 15, kredity získal 26.2.2015, platia do 25.2.2022
2. Počet kreditov 8 , kredity získal 18.5.2015, platia do 17.5.2022, počet hodín 30
3. Počet kreditov 40, kredity získal 25.3.2015, platia do 24.3.2022, počet hodín 40
4. Počet kreditov 15, kredity získal 26.2.2015, platia do 25.5.2022,
5. Počet kreditov 10 kredity získal 20.1.2014, platia do 19.1.20212, počet hodín 40
6. Počet kreditov 15, kredity získal 26.11.2017, počet hodín 60
7. Počet kreditov 13, kredity získal 7.11.2013, počet hodín 50
8. Počet kreditov 15, kredity získal 21.2.2014, počet hodín 60
9. Počet kreditov 15, kredity získal 7.1.2016, počet hodín 60
Certifikát o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podľa §37 zákona 317/2009, absolvoval 8.10.2020
Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou absolvoval 9.6.2006
Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania – odborná príprava v rámci projektu ESF,
absolvoval 23.2.2008, v rozsahu 72 hodín
Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v rozsahu 8 hodín, podľa §21 –elektrotechnik, podľa vyhlášky 508/2009

Na plat. dekréte od predchádzajúceho zamestnávateľa má priznaný príplatok za profes. rozvoj podľa §14e vo výške 12%.
Ktoré z týchto vzdelávaní mu môžeme uznať a koľko % príplatku za profesijný rozvoj priznať?
Veľmi pekne ďakujem za Váš čas a ochotu!

Maria Pavlikova
Platnosť kreditov a príplatok

Dobrý deň,
otázku ste dali na iné miesto a rozšírili ste ju, tak odpoveď rozšírim aj ja. Moja predchádzajúca odpoveď na inom mieste platí. Certifikát o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podľa §37 zákona 317/2009, absolvoval 8.10.2020 - veta nie je správna. Netuším, za ktoré vzdelávanie mu priznali príplatok podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Napíšte, ktoré vzdelávanie absolvoval v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z., pretože iba za tie vzdelávania sa priznáva príplatok podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z.

Zuzana10
Platnosť kreditov a príplatok

P. Pavlíková ďakujem za odpoveď.
Ten Certifikát o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podľa §37 zákona č. 317/2009 má naozaj dátum 8.10.2020. Potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o priznaní kreditového príplatku podľa § 14 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. zatiaľ nemáme k dispozícií, to má uvedené len na platovom dekréte od neho. Počkáme teda na predloženie potvrdenia.
Ešte raz ďakujem!

Maria Pavlikova
Platnosť kreditov a príplatok

Dobrý deň,
Nepáčil sa mi § 37, nie dátum. Bez potvrdenia nič nevyplácajte,