2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mariola
PhD nahrádza 2 atestáciu?

PhD nahrádza 2 atestáciu?
Dobrý deň, veľmi pekne by som prosila o objasnenie niektorých možno nejasností? Vyštudovala som katolícku teológiu, mám ukončené VŠ štúdium III. stupňa PhD v odbore Katolícka teológia čiže ThDr a PhD. Pred dokočením VŠ štúdia III. stupňa som učila 3 roky katolícke náboženstvo na základných školách a gymnáziu. Po získaní ThDr, PhD som učila na univerzite 16 rokov na katedre religionistiky a teológie, a univerzite tretieho veku. A jeden rok v MŠ. Čiže v školstve pracujem cirka 20 rokov. Momentálne dokončujem predškolskú pedagogiku a doplňujúce pedagogické štúdium.
Keby som chcela byť zamestnaná na gymnáziu kde by som vykonávala činnosť učiteľa katolíckeho náboženstva, a teda získané vysokoškolské vzdelanie III. stupňa PhD v študijnom odbor Katolícka teológia, ktoré súvisí s učením katolíckeho náboženstva (príbuzný odbor) na gymnáziu, prosím o vysvetlenie:

- do akého karierového stupňa by som mala byť zaradená?
- koľko praxe by sa mi malo uznať, keby som nastúpila do zamestnania na strednú školu alebo gymnázium? (Ked som nastúpila do MŠ k 1. 9. 2018 tak mi bolo uznané 19 rokov pedagogickej praxe. Mám nárok na tento počet rokov pedagogickej praxe aj keby som nastúpila do zamestnania na strednú školu teraz napr. k 1.9. 2019?
- PhD by mi nahradilo 2. atestáciu?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, za ktorú budem vďačná

Maria Pavlikova
PhD. nahrádza druhú atestáciu ?

Ak v tomto období nastúpite na pozíciu učiteľa, na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou po zohľadnení vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa potrebujete podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 päť rokov pedagogickej praxe, resp. päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ. Prax na vysokej škole a univerzite tretieho veku nie je pedagogickou praxou pre tento účel. Nie je mi jasná ani Vaša pedagogická prax do 31. 8. 2019, prípadne, či ste boli v pracovnom pomere v tomto období v školstve. PhD. Vám podľa zákona č. 138/2019 Z. z. druhú atestáciu nenahradí. Čo sa týka započítania praxe, je to v kompetencii zamestnávateľa. Ak Vám započíta celú prax pre zvýšenie platovej tarify, je to na jeho zodpovednosti, ale v žiadnom prípade celá Vaša prax sa nemôže uznať ako prax pedagogická. Nový zamestnávateľ nie je započítaním praxe u predchádzajúceho zamestnávateľa viazaný. Momentálne dokončujete doplnkové pedagogické štúdium ? Teda pracovali ste v školstve bez DPŠ 20 rokov ?