2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Pedagogický asistent - študijný odbor teológia, program animácia voľnočasových aktivít

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím Vás o posúdenie, podľa akého bodu vyhlášky č. 1/2020 Z. z. , prílohy č. 6 spĺňam kvalifikačné požiadavky na výkon pracovnej činnosti pedagogického asistenta, ak mám ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa na Prešovskej univerzite, Gréckokatolíckej teologickej fakulte. V roku 2011 som ukončila bakalársky študijný program - Animácia voľnočasových aktivít, študijný odbor - 2.1.12. teológia. (Študijný odbor nám bol zmenený počas štúdia z odboru pedagogika na odbor teológia, ktorý mám uvedený aj na diplome).
Štátnu skúšku som ukončila z predmetov: Pedagogika a psychológia, Teológia, Teória výchovy mimo vyučovania.
V školstve som pracovala od roku 2009-2014 ako vychovávateľka, v roku 2015 ako samostatný pedagogický asistent, od roku 2018 – 2019 ako vychovávateľka a od roku 2019 pracujem ako pedagogický asistent.
Zamestnávateľ odo mňa požaduje, aby som si splnila kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pedagogický asistent podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138 / 2019 Z.z.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Ak v školstve pracujete od roku 2009, tak § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sa Vás nemôže týkať ani omylom. Ak ste boli samostatný pedagogický asistent alebo aj samostatný vychovávateľ, tak nie ste povinná si nič dopĺňať, pretože zamestnávateľ uznal Vaše vzdelanie. Podľa mňa spĺňate kvalifikačný predpoklad na činnosť asistenta učiteľa na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 6, bod 8, písm. b), ktorý odkazuje na prílohu č. 3 - konkrétne body a Vás sa týka bod 14, na základe ktorého ste aj kvalifikovaná vychovávateľka.