4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Machalova110
pedagogický asistent

Pozdravujem, pani Pavlíková. Prosím Vás o radu pri zaradení pedagogickej asistentky. Učiteľka, ktorá momentálne učí na strednej škole na znížený úväzok, by chcela ísť pracovať ako pedagogická asistentka na inú školu. Má ukončenú pedagogickú fakultu /5. ročné štúdium, rok ukončenia 1990/, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov SJ a literatúra. Zároveň má ukončenú I. kvalifikačnú skúšku /rok ukončenia 1997, na tému tvorivý učiteľ v predmete SJ a literatúry/. Momentálne má priznaný aj 12% príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona. Ak by sa zamestnala ako pedagogická asistentka, bude zaradená ako pedagogický asistent s 1. atestáciou? To znamená v 7. platovom stupni? Mala by priznaný aj príplatok za profesijný rozvoj? Ďakujem za Váš čas a odpoveď.

Maria Pavlikova
pedagogický asistent

Dobrý deň,
ak zamestnáte kvalifikovanú učiteľku strednej školy ako pedagogickú asistentku, bude zaradená do 6. platovej triedy ako samostatný pedagogický asistent. Atestáciu jej nemôžete uznať, a to jednak je vykonaná v kategórii učiteľ a jednak atestáciu by musela vykonať ako pedagogický asistent. Či jej uznáte príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z., je na Vašom zvážení, pretože vzdelávania boli absolvované v kategórii učiteľ strednej školy. Vy ich vlastne už neposudzujete, tak sa prikláňam k uznaniu uvedeného príplatku.

Machalova110
pedagogický asistent

Ďakujem pekne za Váš čas. Chcem Vás ešte poprosiť o jedno posúdenie zaradenia pedagogickej asistentky. Neviem, či ju mám zaradenú správne. Asistentka ukončila Prešovskú gréckokatolícku fakultu v bakalárskom študijnom programe animácia voľnočasových aktivít v študijnom odbore teológia, ukončená VŠ v roku 2016. Má ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca v roku 2019 na vychovávateľa. Uvažujem správne, že na pozíciu pedagogického asistenta nespĺňa požiadavku, čiže je nekvalifikovaná a v zmysle § 83 odst. 1 zákona č. 138/2019 je povinná splniť kvalifikačný predpoklad najneskôr do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru? To znamená, že ju zaradím do 5. platovej triedy a po ukončení DPŠ ju zaradím do 6. platovej triedy. Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
pedagogický asistent

Dobrý deň,
Vaša pedagogická asistentka musí splniť kvalifikačný predpoklad na svoju činnosť, t. j. absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia. § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. môžete uplatniť, ide však o to odkedy počítate 4 roky, pretože už nám plynie rok 2024. Dal by sa uplatniť aj § 83 ods. 2 uvedeného zákona, len sa neviem zorientovať v dátumoch vo Vašej otázke.