3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ili69
pedagogická prax

Milá p. Pavlíková,
chcela by som sa Vás opýtať, či riaditeľovi MŠ môže byť uznaná prax, ktorú vykonával na ZŠ, alebo na špeciálnej ZŠ?
Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.
S úctou

Maria Pavlikova
Pedagogická prax

Pedagogická prax sa podľa § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. nazýva pracovná činnosť pedagogického zamestnanca. Okrem činností uvedených v ods. 1 písm. b) až písm. i) je ňou podľa písm. a) priama výchovno- vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program alebo výchovný program. Neurčuje sa kategória pedagogického zamestnanca a preto prax, ktorú uvádzate v otázke, započítate vždy do pedagogickej praxe každému pedagogickému zamestnancovi, vrátane riaditeľa školy.

ili69
Pedagogická prax

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.