OTÁZKA MESIACA - December 2018

Zapojte sa každý mesiac do našej súťaže, zodpovedajte jednoduchú otázku a môžete vyhrať praktické učebné pomôcky z dielne nakladateľstva RAABE.

Správna odpoveď na otázku mesiaca za november 2018:

Ako sa nazýva on-line softvér, ktorý funguje na princípe adaptívneho učenia?
a) Vedomat

Ďakujeme všetkým, ktorí odpovedali na súťažnú otázku.

Výherkyňou Otázky mesiaca za november 2018 sa stáva Zuzana G. Blahoželáme! Výhercov vždy kontaktujeme na zadanú e-mailovú adresu. 

Pripravená je už otázka na december, tak neváhajte a zapojte sa do súťaže o zaujímavé ceny!

Otázka na december:

Ako sa nazývajú otázky, ktoré slúžia na interné vyhodnocovanie pokroku dieťaťa v materskej škole?

a) Psychomotorické otázky

b) Reflekčné otázky

c) Evaluačné otázky


Výhra na december: 

ČINNOSTI SO ŽIVOČÍCHMI V MATERSKEJ ŠKOLE – NÁMETY A AKTIVITY

Nový štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole odporúča učiteľkám v MŠ voliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s reálnymi javmi a situáciami v prírode.V tomto duchu sa k vám dostáva brožúra, ktorou chceme prispieť a pomôcť vám s rozvíjaním prírodovedného vzdelávania detí v materskej škole.

Popis

Priali by sme si, aby činnosti so živočíchmi neboli v praxi materských škôl na Slovensku len občasnou aktivitou. Mali by byť trvalou a celkom bežnou súčasťou života našich škôlkarov.
Brožúra ozrejmuje cieľové zameranie prírodovedného vzdelávania v materskej škole. Prináša základné metódy a formy práce v tejto oblasti. Upozorňuje na základné legislatívne kroky, ktoré je potrebné zabezpečiť pri práci so živočíchmi v materskej škole.

ODBORNÁ GARANCIA

Autor: Mgr. Michaela Minárechová, PhD.

Obsah:

1. Úvod 2. Ako ovplyvňuje využívanie živých organizmov v MŠ rozvoj prírodovednej gramotnosti 2.1. Prírodovedná gramotnosť 2.2. Zložky prírodovednej gramotnosti 2.3. Prírodovedné predstavy 2.4. Vedecké postoje k realite 2.5. Spôsobilosti vedeckej práce 2.6. Špecifikácia vzdelávacej oblasti Človek a príroda vzhľadom na potrebu využívať prírodné prostredie 3. Metódy a formy práce využiteľné v MŠ 3.1. Vyučovacie metódy 3.2. Organizačné formy 3.3. Využívanie živých organizmov v MŠ v platnej legislatíve 3.4. Informovaný súhlas 4. Aktivity so živočíchmi 4.1. Motýle 4.2. Svetlo a hmyz 4.3. Vlhké a suché prostredie pre drobné živočíchy 4.4. Pohyb živočíchov 4.5. Dážďovka 4.6. Čo je živočích Záver Literatúra

 

Odpovedzte na súťažnú otázku

AKO SA NAZÝVAJÚ OTÁZKY, KTORÉ SLÚŽIA NA INTERNÉ VYHODNOCOVANIE POKROKU DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE?