7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy.

Dobrý deň, chcela by som Vás požiadať o radu. Sme SŠ a v súčasnosti máme troch zástupcov riaditeľa školy. V organizačnom poriadku nemáme pri vedúcich zamestnancoch počty uvedené. Vzhľadom na počty žiakov a tried musíme jedného zástupcu z funkcie odvolať. Do funkcie bol menovaný a podpísal dohodu o zmene PP z učiteľa na zástupcu, ktorá žiaľ nebola na dobu určitú. Teraz však so zmenou PP podmienok z funkcie zástupcu na miesto učiteľa nesúhlasí. Potrebujeme zrušiť zástupcu a zároveň získať učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov. Ideálne by bolo, keby súhlasil s dohodou o zmene PP, čo však neurobí. Môžeme mu dať výpoveď a zároveň prijať učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov? K zmene počtu zamestnancov by nedošlo. Ide tu len o zníženie počtu vedúcich zamestnancov, nie počtu zamestnancov celkovo. Obávame sa, aby bola splnená hmotnoprávna podmienka platnosti výpovede. Ďakujem

PS: Do budúcnosti, prosím Vás, aký je najschodnejší postup menovania zástupcov? V interných smerniciach máme stanovené menovanie. Treba zároveň urobiť aj dohodu o zmene PP, len tam vymedziť dobu platnosti ???? Aby nebol problém zástupcu odvolať a stanoviť mu úväzok pre učiteľa a zároveň zástupca mal toto miesto učiteľa po odvolaní z funkcie isté. Veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Podľa môjho názoru najschodnejší postup je ten, že v organizačnom poriadku zrušíte menovanie zástupcov riaditeľa školy. Menovací dekrét je len pozostatok z praxe, ale v žiadnom zákone nie je povinný, ale len možný. Aký paragraf ste použili v menovacom dekréte ? Menovanie nemá žiadny význam, pretože dôležitá je pracovná zmluva, resp. dohoda o zmene pracovnej zmluvy, ktorá je záväzná a určujúca. Je praktické v nej vymedziť dobu, počas ktorej bude učiteľ vykonávať činnosť zástupcu riaditeľa školy. Dať Vášmu zástupcovi výpoveď a následne prijať iného učiteľa je možné, ak to bude učiteľ iných všeobecno-vzdelávacích predmetov. S rovnakou aprobáciou je to risk, neviete ako sa zachová odvolaný zástupca.

personalista
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

V menovacom dekréte je len odvolanie na Organizačný poriadok školy, ktorý stanovuje, že sa vedúci zamestnanci do funkcie menujú. Potrebujeme učiteľa presne s aprobáciou, ktorú má uvedený zástupca. Miesto učiteľa a úväzok 22 hodín mu bude ponúknutý. Predpokladáme, že ho však odmietne a dohodu o zmene PP nepodpíše, nakoľko ide o zamestnanca v dôchodkovom veku. Značné zvýšenie vyučovacej povinnosti a zároveň zníženie platu už pre neho nie je "atraktívne".

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Ak Váš zástupca odmietne dohodu o zmene pracovnej zmluvy, nasleduje výpoveď, to je zákonné. Idete do rizika. Nemala by som toto napísať, ale mám skúsenosti. Váš zástupca pôjde na PN, relatívne ušetríte mzdové prostriedky, ale čo naši žiaci - už dva roky sa neučia.

Tatiana Matuchová
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, môžme opätovne predlžovať funkciu zástupcu riaditeľa školy aj na viac ako 2 roky? Ako učiteľ je na dobu neurčitú. Môže mať napr. aj 3x na dobu určitú? (6 rokov napr?)

Ďakujem

Maria Pavlikova
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Ak pôvodná pracovná zmluva bola uzatvorená na neurčitý čas na činnosť učiteľa a dohodou o zmene pracovnej zmluvy ste zmenili činnosť učiteľa na činnosť zástupcu, tam sa žiadna doba nepočíta. Keď ste ho preradili na roky a osvedčil sa a zasa na dva roky, je to v poriadku. Dôležitá je pôvodná pracovná zmluva.

Tatiana Matuchová
Odvolanie zástupcu riaditeľa školy

Ďakujem :)