2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
učkaM
Odobratie kreditov po vykonaní 2.atestácie

Chcem sa spýtať ohľadom odobratia 60 kreditov po vykonaní 2.atestácie. Atestáciu som vykonala v novembri na základe ešte starého zákona. Prídem o 60 kreditov alebo nie? Vzťahuje sa na to nový či starý zákon.
Vôbec nerozumiem tomu, ak vykonávam atestáciu podľa starého zákona, prečo mi je priznaná vyššia platová trieda až po 5 rokoch od kedy som získala prvú atestáciu.

Maria Pavlikova
Odobratie kreditov po vykonaní 2.atestácie

Ak ste vykonali druhú atestáciu v novembri či už v roku 2019 alebo v roku 2020, v obidvoch prípadoch platil zákon č. 138/2019 Z. z. Podľa tohto zákona sa už kreditový príplatok po vykonaní atestácie neodoberá. Súčasne sa uplatní § 30 ods. 2 písm. a), podľa ktorého do vyššej platovej triedy a do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou Vás zaradia až po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Je to tak preto, lebo zákonom č. 138/2019 Z. z. bol zrušený zákon č. 317/2009 Z. z., ktorý sa tým pádom neuplatňuje.