4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
odborná prax majstra odbornej výchovy

Dobrý deň, majster odbornej výchovy - kuchár si dal prepočítať započítanú prax.
Postupoval zamestnávateľ správne, ak prax v odbore kuchár/šéfkuchár započítal 2/3 a ako pedagogickému zamestnancovi započítal prax až keď vykonával pedagogickú činnosť. Základná vojenská služba sa započítava v plnej výške rokov? Ďakujem
1.7.1981-30.9.1981 kuchár,
zákl vojenská služba - kuchár 1.10.1981-30.9.1983,
1.10.1983-30.6.1986 -kuchár,
1.7.1986-23.6.1999 - šéfkuchár,
13.9.1999-31.10.1999 - mäsiar,
1.11.1999-31.8.2000 šéfkuchár,
1.9.2002-dodnes majster odbornej výchovy

Maria Pavlikova
odborná prax majstra odbornej výchovy

Majster odbornej výchovy - kuchár, ktorému ste prax v odbore kuchár/šéfkuchár započítali 2/3, to snáď nie je pravda. Prax v akom odbore by Vám vyhovovala ako odborná prax pre kuchára. Ako to máte upravené v mzdovom predpise ? Základná vojenská služba sa započítava v súlade s § 6 ods. 4 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. v plnom rozsahu. Váš zamestnanec má viac ako 40 rokov započítanej praxe.

SOSkola
odborná prax majstra

prebrala som osobný spis, kde mal v roku 2001 zistené nedostatky pri zaradení v platovej triede 8 a platovom stupni 5, že mal byť zaradený v stupni 3 na základe kontroly z Krajského úradu oznámené listom. V roku 2003 mal prehodnotenie započítateľnej praxe odvolávajúc sa na odborné stanovisko Ing. Belešovej z Ministerstva školstva SR (časopis ŠKOLA-manažment, ekonomika, legislatíva 6/2002 zo dňa 10.06.2003) a metodického pokynu MŠ SR č. 865/2002-12 zo dňa 19.04.2002 (ktorý nemám k dispozícii), kde mu bola takto vypočítaná 2/3. Vtedy to bolo v poriadku?

Maria Pavlikova
odborná prax majstra

Ja nemám k dispozícii dokumenty, ktoré uvádzate a započítania praxe je a vždy bolo v kompetencii zamestnávateľa - riaditeľa. Ja som vyjadrila iba svoj názor. Ale prax kuchára pre majstra odbornej výchovy v odbore kuchár je prax odborná, nie pedagogická.