Obliekanie a vyzliekanie

Obliekanie a vyzliekanie

Cieľ aktivity:
Osvojovanie základných sebaobslužných činností.

Výkonový štandard:
Ovláda základné sebaobslužné činnosti.

Pomôcky:

  • rôzne oblečenie s gombíkmi, so zipsom a šnúrkami,
  • šnúrky, špagátiky.

Opis aktivity:
Deťom vysvetlíme, že je dôležité naučiť sa samostatne obliekať a vyzliekať, a v tejto aktivite si to zábavným spôsobom precvičia.

  1. Rozdelíme deti do dvojíc, každá dvojica dostane jeden kus oblečenia. Oblečenie oblečie jedno dieťa druhému s tým, že ten druhý predstavuje figurínu a nemôže pri obliekaní pomáhať. Potom si deti úlohy vymenia.
  2. Ak chcete túto aktivitu zaradiť súťažne, musíte dbať na rovnaký počet gombíkov alebo šnúrok v jednotlivých dvojiciach.
  3. Deti postavíme k stoličkám, na ktorých sú priviazané šnúrky. Najprv deti naučíme obyčajný uzol. Potom môžu skúsiť dvojitý aj viacnásobný uzol.
  4. Deti postavíme k stoličkám a na šnúrkach si vyskúšajú viazať mašličky.
  5. Deti rozdelíme do skupín, každá skupina dostane rovnaké oblečenie (košeľa s gombíkmi, nohavice a topánky so šnúrkami). Deti si v skupine vyberú spomedzi seba jednu figurínu a tú sa snažia čo najrýchlejšie (ale poriadne) obliecť. Deti si v rámci tejto aktivity musia rozdeliť úlohy, kto bude napríklad zapínať gombíky, kto bude viazať šnúrky a podobne.

Metodické poznámky
Táto aktivita je vhodná pre všetky úrovne. Podľa úrovne vyberáme náročnosť a komplikovanosť oblečenia. Najmenším deťom dáme len jednoduché kusy oblečenia, zatiaľ čo starším deťom dáme viac kusov s náročnejšími prvkami.

Stiahnite si dokument

Odporúčame: SVET ŠKÔLKARA

Svet škôlkaraUž viete, ako plánovať a realizovať výchovu a vzdelávanie vo vašej materskej škole podľa nového ŠVP? Práve pre vás je tu náš sprievodca, ktorý ponúka riaditeľom a pedagógom v materskej škole aktivity pre všetky vzdelávacie oblasti - a to v súlade s novým Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy. Viac informácií.