Obliekame zvieratká

Marcová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.

Obliekame zvieratká

Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Podoblasť

Živočíchy

Výkonové štandardy:

Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Pomôcky:

pastelky

Úlohy:

  1. pozorujte zvieratká na obrázku
  2. v dolnom rade pozorujte rôzne podoby zvieracích „oblekov“
  3. správne ich priraďte jednotlivých živočíchom
  4. zvieratám dokreslite správny „oblek“
  5. zvieratká vyfarbite
  6. hovorte s deťmi o vlastnostiach jednotlivých zvieracích „oblekov“, napr.: Prečo má vták perie? Pred čím ho chráni? Načo využíva ježko svoje pichliače? .....

Stiahnite si dokument