4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Martina1975
Nesplenie kvalifikačného predpokladu

V pracovnom pomere ako pedagogického zamestnanca od r. 1/2016 zamestnávame pedagogického AU. Sme špeciálna škola. Zamestnancovi plynula 4 r. lehota na doplnenie si špecialno-pedagogickej spôsobilosti, kt. si však nesplnila. Zákon hovorí o 4 r. lehote na začatie štúdia špec. pedagogiky a 7 r. na ukončenie.
Tuto zamestnankyňu však zamestnávateľ od 1.9.20 preradil na inú pracovnú pozíciu a to na majsterku odborného výcviku.
Do ktorej PT ju zaradiť teraz od septembra (4.- nekvalifikoval), či sme s ňou už mali skončiť pracovný pomer keďže si nedoplnila štúdium špec. ped. Ďakujem

Maria Pavlikova
Nesplnenie kvalifikačného predpokladu

Svoju otázku musíte uviesť podrobne. Ak AU je asistent učiteľa, tak špeciálnopedagogická spôsobilosť sa u neho nevyžaduje. Ostatné neviem posúdiť, pretože to píšete príliš všeobecne bez konkrétnych presných dátumov.

Martina1975
Doplnenie- AU na špeciálnej škole

Prepáčte, nevedela som, že pedagogicky AU nemusí mať špeciálnu pedagogiku, keď pôsobí na špeciálnej ZŠ. Takže keď sme ju preradili od 1. septembra 2020 na inú pracovnú pozíciu a to majsterku odborného výcviku na špeciálnej ZŠ až teraz jej začne plynúť 4 ročná lehota na doplnenie si špeicálno pedagogickej spôsobilosti.

Maria Pavlikova
Doplnenie- AU na špeciálnej škole

Asistent učiteľa nemusí mať špeciálnu pedagogiku ani na špeciálnej škole. Ak ste mu dali podmienku do pracovnej zmluvy, tak to nejako dajte do poriadku a od 1. 9. 2020, keď budete vypracovávať dohodu o zmene pracovnej zmluvy na majstra odbornej výchovy použite § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. s lehotou štyri roky.