4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Nárok na dovolenku pre špeciálneho školského pedagóga.

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o usmernenie alebo výklad k dvom bodom ohľadne školského špeciálneho pedagóga.

1. Môžem prijať školského špeciálneho pedagóga k 21.10.2019 aj bez odpisu z registra trestov len s potvrdením o podanie žiadosti o jeho vystavenie na okresnom úrade?

2. Na koľko dní dovolenky má kategória školský špeciálny pedagóg nárok, keďže §103 ods.3 Zákonníka práce nebol o túto kategóriu doplnený? Mám sa riadiť §103 ods.1 a 2?

Ďakujem

Maria Pavlikova
Nárok na dovolenku pre šolksého špeciálneho pedagóga

Do pracovného pomeru môžete prijať školského špeciálneho pedagóga na základe toho, že si podal žiadosť o odpis registra trestov. Čo sa týka dovolenky, ja som rovnako ako Vy nezaregistrovala novelu § 103 Zákonníka práce, ale skôr predpokladám, že sa zaradí pod § 103 ods. 3 ZP. Ak bol do 31. 8. 2019 zaradený ako odborný zamestnanec a dovolenku mal podľa § 103 ods. 3 ZP, asi sa to nezmení. To je však len môj názor.

peterv
Nárok na dovolenku pre šolksého špeciálneho pedagóga

18. októbra 2019 bola v NR SR schválená novela Zákonníka práce, ktorá rieši tento problém s dovolenkou.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisOb...

Podľa tohto zákona sa § 103 ods. 3 Zákonníka práce mení tak, že v ňom stanovené, že nárok na dovolenku v rozsahu 8 týždňov má (okrem iného) každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, teda aj školský špeciálny pedagóg.

Tento novelizačný bod nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Toto je možné očakávať v blízkej dobe, ak zákon podpíše prezidentka SR.

Schválenie znenie zákona: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473238

peterv
Nárok na dovolenku pre školského špeciálneho pedagóga

18. októbra 2019 bola v NR SR schválená novela Zákonníka práce, ktorá rieši tento problém s dovolenkou.
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisOb...

Týmto zákonom sa § 103 ods. 3 Zákonníka práce mení tak, že v ňom bude stanovené, že na dovolenku v rozsahu 8 týždňov má nárok (okrem iného) každý pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, teda aj školský špeciálny pedagóg.

Tento novelizačný bod nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Toto je možné očakávať v blízkej dobe, ak zákon podpíše prezidentka SR.

Schválenie znenie zákona: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473238