2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
moni77
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím Vás o usmernenie v konkrétnom prípade.

Nový pedag. zamestnanec (ING.) predložil potvrdenie o absolvovaní druhej kvalifikačnej skúšky (dátum: 12.12.2008). DPŠ absolvoval 18.03.1998.

Potvrdenie o absolvovaní prvej kvalif. skúšky nepredložil.

Môžeme ho na základe predložených dokladov zaradiť do 9 PT?

Vopred ďakujem za odpoveď
a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky

Dobrý deň,
Váš zamestnanec získal náhradu prvej kvalifikačnej skúšky v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. za doplňujúce pedagogické štúdium. Môžete mu uznať aj druhú atestáciu a zaradiť ho do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou, ak je kvalifikovaný a učí svoje predmety,