1 príspevok / 0 nový
Gara
Nadčasy a škola v prírode

Dobrý deň, chcela by som poradiť ohľadom nadčasov, ak idú učitelia do školy v prírode. Z našej ZŠ išlo do školy v prírode 8 žiakov a s nimi 2 zamestnanci. Podľa rozpisu služieb obaja v podstate každý deň pracovali 7,5 hodín, aj keď tie časy boli rozdelené na časové úseky počas dňa
a zároveň mali nočné služby (pracovnú pohotovosť). Vznikajú im v tomto prípade nadčasové hodiny?