1 príspevok / 0 nový
maria324
nadčasová práca

ako výchovný poradca, od nového školského roka má znížený úväzok na 20 hod. týždenne nemám nárok na nadčasovú prácu.
- majster odbornej výchovy môže vyučovať odborné predmety