2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Nadčas za suplovanú hodinu

Pekný deň, chcela by som sa informovať na problematiku suplovania-

základný úväzok mám 22 hodín, + 3 hodiny nadúväzkové. Z týchto 3 hodín mám 2 hodiny s piatakmi, ktorí maturujú, tento týždeň majú akademický týždeň a plus 5 hodín s piatakmi v základnom úväzku.
Z dôvodu akademického týždňa hodiny s piatakmi odpadávajú.

Ak mi pridelia suplovanie, za nadčasové hodiny s piatakmi si môžem uplatniť hodinu nadčasu, ak túto hodinu odučím v inej triede. Ak ju neodučím, nadčas mi nevzniká.

Čo v prípade, ak mi presúvajú tieto odpadnuté hodiny, ktoré mám v základnom úväzku? môžu ich presúvať napríklad z pondelka na stredu, keď som vôbec učiť nemala, bez nároku na nadčas?

Ďakujem pekne, vedenie školy je za to, že nevznikajú nám nadčasy len v prípade, ak tú nadčasovú hodinu odučím.... Myslím si, že toto fér nie je, lebo tie hodiny, čo nám odpadávajú a sú v základnom úväzku, presúvajú ,,ako sa im to hodí", aby nevznikol nadčas...

Ďakujem

Maria Pavlikova
Nadčas za suplovanú hodinu

Dobrý deň,
otázky tohto typu prídu každoročne s maturitami. Postup Vášho zamestnávateľa nie je v súlade so zákonom. Keby si to raz upravili v pracovnom poriadku, alebo v mzdovom poriadku, nemali by každoročne problémy. Odpadnuté hodiny v maturitných triedach je prekážka na strane zamestnávateľa a považuj sa za odpracované, nemajú sa presúvať len tak.