2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MilanBoss
Mgr.

Dobrý deň,

Otázka č. 1) - prvé dieťa
chcem sa opýtať, ako správne započítať pedagogickú prax - započítanie doby starostlivosti o dieťa.
Vieme, že podľa zákona č.553/2003 Z. z. v §6 ods.4, písm. c) a ods.5, presne definuje započítanie doby, ale máme zamestnankyňu, ktorá mala dieťa počas posledného roka štúdia na vysokej škole, kde sa pripravovala na budúce povolanie v dennom štúdiu. Máme započítať tri roky praxe ako menovaná požaduje alebo len dva roky praxe, aby sme dodržali ods. 5 zákona.

Otázka č. 2 - druhé dieťa
Menovaná má druhé dieťa, ktoré malo dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a poberala na neho rodičovský príspevok do jeho šiestich rokov. Zamestnankyňa požaduje za obe deti priznanie šiestich rokov praxe. Je to takto správne, alebo máme priznať len 5 rokov.

Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Mgr.

Dobrý deň,
§ 5 zákona č. 553/2003 Z. z. a Vaše stanovisko sú určite viac smerodajné ako požiadavka Vašej zamestnankyne. § 5 musíte samozrejme dodržať v celom rozsahu a započítate jej len 5 rokov. Nejedná sa v žiadnom prípade o pedagogickú prax, ale o započítanú prax.