Margarétka

Februárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a príroda.

Margarétka

Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Podoblasť

Rastliny

Výkonové štandardy:

Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. Uvedie niektoré životné prejavy rastlín. Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny.

Pomôcky:

nožnice, lepidlo, pastelky

Úlohy:

  1. vystrihnite kartičky
  2. poskladajte z nich kvietok margarétky
  3. správne ich nalepte na papier
  4. kvietok vyfarbite
  5. pomenujte jednotlivé časti kvietku

Stiahnite si dokument