2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
Majster OV a potreba výučného listu

Vážená pani Pavlíková,
prosím o usmernenie, či podľa vyhlášky 1/2020 musí mať majster OV, ktorý vyštudoval strednú odbornú školu - drevársku nevyhnutne aj výučný list ako to bolo v predchádzajúcom období. Máme takéhoto záujemcu na vyučovanie učebného odboru stolár, ktorý výučný list nemá. V predchádzajúcej vyhláške to bolo uvedené zrozumiteľne.
Na webe verejnej správy - vssr.sk bola uverejnená odpoveď: "Splnením kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti majstra odborného výcviku v strednej odbornej škole v príslušnej skupine odborov vzdelávania je aj úplné stredné odborné vzdelanie získané v príslušnej skupine odborov vzdelávania a doplnenie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti MOV bez potreby výučného listu".

Maria Pavlikova
Majster OV a potreba výučného listu

Dobrý deň,
máte pravdu, vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. nie je uvedený pre majstra odbornej výchovy ako kvalifikačný predpoklad aj výučný list. Doposiaľ sa však vyžadoval a podľa môjho názoru je nevyhnutným predpokladom aj naďalej. Pripravovaná vyhláška o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov by mala túto záležitosť riešiť zrozumiteľnejšie. Napr. pri úplnom strednom vzdelaní (maturita) je ako kvalifikačné vzdelávanie uvedené stredné odborné vzdelanie v príslušnej skupine odborov vzdelávania, čo je vlastne výučný list. Je to len návrh vyhlášky, musíte počkať na schválenie.