1 príspevok / 0 nový
Martina1975
Majster odborného výcviku

Prosím o usmernenie, do ktorej platovej triedy môžeme zaradiť majsterku odborného výcviku. Vzdelanie: Hotelová akadémia- maturita, bakalársky študijný program ukončila na Prešovskej univerzite v programe: učiteľstvo praktickej prípravy r. 2018.
Teraz nám predložila doklad ukončení magisterského študijného programu: sociálna pedagogika v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, ktorý ukončila 11.6.2021.
Máme ju zaradenú v 6 PT, ak by mala byť preradená do 7 PT sme povinný jej doplatiť rozdiel platu odo dňa skončenia mgr. študia.
Dakujem