Školy dostali na nákup učebníc málo ... a neskoro

22.05.2023
Legislatíva

Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie, ktorými sú učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity a učebné texty s vydanou platnou doložkou. Bude to však výrazne menej, ako boli školy zvyknuté. Navyše, ministerstvo oznámilo výšku normatívu na žiaka neskoro.

Ako sa v metodickom usmernení k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024 píše: „z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety. Výnimkou sú edukačné publikácie pre cudzie jazyky, ktoré základné školy, špeciálne základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom (pre 1. – 4. ročník) budú oprávnené nakupovať z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.“

 

Aký bude normatív na žiaka?

Pre porovnanie: Výška normatívu na jedného žiaka v rokoch 2020 – 2023

 

Normatív na žiaka 2020 2021 2022 2023
Základná škola 27,38 € 19,34 € 18,50 € 7,50 €
Gymnázium   2,43 € 10,12 € 11,00 € 6,00 €
Špeciálna škola 25,69 € 16,97 € 23,48 € 7,50 €
Stredná odborná škola 12,06 € 11,00 € 6,00 €

 

Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR na školský rok 2023/2024 sa každej škole určí podľa - počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2022 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka.

 

Zdroj: raabe.sk

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte