Školské odbory budú zvažovať ďalšie zotrvanie v KOZ

14.10.2016
Legislatíva

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku bude zvažovať ďalšie zotrvanie v Konfederácii odborových zväzov (KOZ). Rada školských odborov zároveň vyzýva členov Snemu KOZ, členov Rady predsedov KOZ a delegátov zjazdu KOZ, aby zhodnotili súčasnú činnosť konfederácie, jej funkcionárov a napĺňanie jej cieľov. O vyhlásení rady školských odborov informoval vedúci Úradu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Juraj Stodolovský.

 

Školské odbory tvrdia, že konfederácia pri vyjednávaní o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov nepostupovala v súlade so zásadami, ktoré deklaruje vo svojich stanovách. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pripomína, že konfederácia neakceptovala ich požiadavku na valorizáciu platových taríf zamestnancov o 25 percent. Vyjednávali tak spoločne o minimálnej požiadavke, a síce 10 percentnej valorizácii platových taríf zamestnancov, vrátane pedagogických zamestnancov, ktorú schválila Rada predsedov Konfederácie odborových zväzov. Pre Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku je však neprijateľný a ponižujúci postup hlavného vyjednávača o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Kritizujú pritom, že súhlasil s valorizáciou platových taríf od 1. januára 2017 o štyri percentá a od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 sa majú zvýšiť platy o dve percentá formou odmien, bez valorizácie platových taríf a s vylúčením zvýšenia platov pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a učiteľom vysokých škôl.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte