Používanie pečiatok na doklade o získaní predprimárneho vzdelania

29.06.2022
Legislatíva

Dokladom o získaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania. Pri vydávaní osvedčenia sa používajú odlišné pečiatky.

Od 1. januára 2021 je dokladom o získaní predprimárneho vzdelania osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania (ďalej len „osvedčenie“) – § 18 ods. 2 písm. a) zákona o výchove a vzdelávaní
( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa vydáva na predpísanom tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v štátnom jazyku – 234 Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania (iedu.sk). V materských školách, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, sa vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
Pri vydávaní osvedčenia sa používajú odlišné pečiatky v štátnych materských školách (zriadené príslušným regionálnym úradom školskej správy, obcou, mestom alebo samosprávnym krajom) a v súkromných (aj cirkevných) materských školách, pričom vzor osvedčenia je rovnaký pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa.
S účinnosťou od 1. februára 2022 bola zrušená vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia, pričom od tohto dátumu nadobudla účinnosť vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

 

 

Zdroj: vssr.sk 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte